Ulaganje novca – Fibonačijev niz

Fibonačijev niz spada u način ulaganja novca negativnom progresijom, a značenje ovih termina možete naći ovde

Kreator ovog niza je Leonardo Fibbonaci , takođe je poznat kao Leonardo iz Pize. Italijanski matematičar koji je 1170. godine u Pisi. Ovaj niz predstavlja niz brojeva u kome zbir prethodna dva broja u nizu daju vrednost narednog broja niza.

Fibonačijev niz –  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.

Ovaj niz primenjen kao način ulaganja novca izgleda ovako. Počinjemo sa određenim ulogom u zavisnosti od vaše banke i kvotom od minimum 2,1. Pretpostavimo da nam svaki broj predstavlja jednu stepenicu. Znači u ovom nizu imamo 10 stepenica. Nakon promašaja na nekoj od stepenica idemo stepenicu više odnosno na sledećo broj u nizu. Kada imamo pogodak spuštamo se dve stepenice niže odnosno idemo dva broja niže u nizu brojeva. Suština ovog načina ulaganja je da igrač svakim svojim dobitkom pokriva dva prethodna promašaja. Niz je završen kada se pogodcima vratimo na početnu tačku (1) i krećemo opet ispočetka.

Prednost u odnosu na Martingale način je u tome da nam je potrebna manja banka, odnosno ne dupliramo ulog nakon promašaja ali mana je u tome što sa jednim pogodkom vraćamo dva zadnja uloga a ne ceo ulog od početka.

NizUlogStatusDobitakUkupna zarada
1100
Promašaj0-100
1200Promašaj0-300
2300Promašaj0-600
3500Promašaj0-1100
5800Pogodak1680-220
2300Pogodak630110

Ovde vidimo da prateći niz u prvom koraku nismo bili uspešni. Drugi korak je zahtevao pomeranje našeg uloga za jedan broj udesno odnosno ulog za zbir našeg broja u nizu sa brojem ispred. Treći i četvrti korak je i dalje pomeranje za po jedan broj udesno i zbir sa prethodnim koracima. Na petom broju u nizu imali smo uspešnu opkladu i vratili se dva koraka nazad. Sa još jednom uspešnom opkladom vratili smo se na početak, vratili naš novac i bili u plusu 110 jedinica . Sa sledećom opkladom naš  Fibonačijev niz kreće iz početka i završava se poslednjom uspešnom opkladom koji nas opet vraća na početak niza.

 

Translate »