Skraćeni sistemi

Uslovni sistemi koji se raspisuju na nekoliko tiketa sa ciljem smanjivanja broja kombinacija nazivaju se skraćeni sistemi. Efikasnost skraćenih sistema sastoji se u smanjenju broja parova na tiketu u odnosu na zadati uslov u sistemu. Sve o prednostima i manama svih vrsta sistema možete naći na ovoj strani.

Najbolji skraćeni sistemi za klađenje :

Sistem 3/5

Min. kvota2,00
Tiket 1par1, par2
Tiket 2par1, par3
Tiket 3par2, par3
Tiket 4par4, par5

Opis: Sistem se raspisuje na četiri tiketa. Potrebno je pogoditi tri od pet parova da bi se osigurao jedan dobitni tiket sa dva para. Rentabilna kvota za povraćaj novca je 2,00. Dobitak je moguć i sa dva pogođena para.


Sistem 2/4+2/4

Min. kvota2,65
Tiket 1par2, par5
Tiket 2par1, par6
Tiket 3par3, par8
Tiket 4par4, par7
Tiket 5par3, par5
Tiket 6par2, par6
Tiket 7par1, par8

Opis: Sistem se raspisuje na sedam tiketa. Ima ukupno osam parova (p1,p2,…p8). Potrebno je pogoditi 2 od 4 (par1… par4) kao i 2 od 4 (par 5… par8) da bi se osigurao jedan dobitni tiket sa dva pogodaka. Rentabilna kvota za povraćaj novca je 2,65. Dobitak je moguć i sa dva pogođena para.


Sistem 5/7

Min. kvota1,80
Tiket 1par1, par2, par3, par4
Tiket 2par1, par2, par5, par6
Tiket 3par1, par3, par5, par7
Tiket 4par1, par4, par6, par7
Tiket 5par2, par3, par6, par7
Tiket 6par2, par4, par5, par7
Tiket 7par3, par4, par5, par6

Opis: Sistem se raspisuje na sedam tiketa. Ima ukupno sedam para (p1,p2,…p7) i potrebno je pogoditi pet parova da bi se osigurao jedan dobitni tiket sa četiri pogodaka. Rentabilna kvota za povraćaj novca je 1,80. Dobitak je moguć i sa četiri pogođena para.


Sistem 6/8

Min. kvota1,60
Tiket 1par1, par2, par3, par4
Tiket 2par1, par4, par5, par8
Tiket 3par1, par5, par6, par7
Tiket 4par2, par3, par5, par8
Tiket 5par2, par3, par6, par7
Tiket 6par4, par6, par7, par8

Opis: Sistem se raspisuje na šest tiketa. Potrebno je pogoditi šest od osam parova da bi se osigurao jedan dobitni tiket sa četiri pogodaka. Rentabilna kvota za povraćaj novca je 1,60. Dobitak je moguć i sa četiri pogođena para.


Sistem 6/9

Min. kvota2,6
Tiket 1par4, par5, par6, par7, par8, par9 (4od6)
Tiket 2par1, par2, par3, par7, par8, par9 (4od6)
Tiket 3par1, par2, par3, par4, par5, par6 (4od6)

Opis: Sistem se raspisuje na tri sistemska tiketa. Sva tri tiketa su u sistemu 4 od 6 (15 kombinacija). Potrebno je pogoditi šest od devet parova da bi se osigurao jedan dobitni tiket sa četiri para. Rentabilna kvota za povraćaj novca je 2,60. Dobitak je moguć i sa četiri pogođena para.


 

 

Translate »